Marthamöte på 1930-talet

Historia

Lindkoski Marthaförening grundades 1923

Ordförande har varit:

1923–27 Edit Orre
1927–29 Ida Hastig
1929–30 Laura Silfvast
1930–34 Elsa Gammals
1934–37 Ida Hastig
1937–64 Astrid Forsdalh
1964–76 Greta Antas
1976–82 Solveig Backas
1982–90 Brita Lill-Smeds
1990–00 Eila Grahn
2000–04 Solveig Maltzeff-Backas
2004– Sickan Nybondas

Sekreterare som verkat länge inom föreningen:

Margareta Forsström (9 år)
Brita Peltola (9 år)
Elsi Björkell (11 år)

Kassörer som verkat inom föreningen:

Elsa Gammals (24 år)
Mary Lill-Smeds (11 år)
Maj-Britt Jordas (12 år)

Astrid Forsdalh, ordförande 1937–64

Elsa Gammals, ordförande 1930–34