Välkommen till Lindkoski Marthaförening

Föreningen har för tillfället 24 medlemmar. Vi samlas till marthamöte en gång i månaden och har trevligt tillsammans.

Om oss

Sedan mitten av 70-talet har marthorna en gång i året gjort mat och haft servering på Lindarås dit folk fått komma och äta sin söndagsmiddag. Sedan 1985 har middagen arrangerats på farsdagen, andra söndagen i november, då vi serverat julmat. De här julmiddagarna har blivit en stor succé och lockar varje år mer än 200 personer. Och ger en nätt inkomst till marthakassan. I föreningens regi har också en studiecirkel hållits, med många deltagare. Olika ämnen har gett mycket nya kunskaper under tiotals år.

Till ungdomsföreningshuset Lindarås underhåll, inredning,och inventarier har marthorna gett hjälp. T.ex. vid anskaffningen av piano, kärl, gardiner, renovering, och köksmaskiner. Senaste nyanskaffning är en fin köksspis. Bidrag till Lucia och många andra donationer samt hjälp av mera praktisk natur hör också till vår verksamhet. Många sammhällsnyttiga och värdefulla insatser står marthorna för.

Aktuellt

Kontakt

Ordförande Sickan Nybondas
Tfn 050 5618 613

Sekreterare Marita Johansson
Tfn 040 3539 496

Kassör Carita Slätis
Tfn 0400 21 29 98

Greta Antas designerade år 1967 en linnelöpare i Lappträsk folkdräktens färger. Under åren har många löparvävar gjorts. Mer än tusen meter löpare har sålts.